การติดตั้งฝาบ่อที่พึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง

วิธีการติดตั้งฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ มีขั้นตอนในการติดตั้งฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ ซึ่งในกรณีที่หล่อคอบ่อไว้แล้ว ให้ทำไม้แบบเพื่อรองรับการเทคอนกรีต และทำการเชื่อมเหล็กเส้นเข้ากับเฟรมเพื่อทำการเซทระดับ โดยสามารถเริ่มทำการติดตั้งเฟรมพร้อมกับเซทระดับเฟรม โดยเชื่อมติดกับเหล็กโครงสร้างเดิมที่คอบ่อเข้าด้วยกันและเสริมเหล็กทแยงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง จากนั้นทำการสวมฝาแมนโฮล หรือฝาบ่อพัก ก่อนการเทปูน และลงมือฉาบผิวให้เรียบเพื่อความสวยงาม ทิ้งไว้รอจนคอนกรีตได้กำลัง ซึ่งวิธีการติดตั้งนี้เป็นวิธีการติดตั้งฝาแมนโฮล หรือฝาบ่อพักตามมาตรฐานทั่วไป

หากเราสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ การติดตั้งฝาแมนโฮล, ฝาบ่อ, ฝาท่อ, ฝาตะแกรง, และตะแกรงระบายน้ำ ก็จะมีคุณภาการติดตั้งที่ดีและไม่ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ต้องเดินผ่านไปผ่านมาตามทางเดินที่เราวางท่อไว้ ถือว่าเราได้รักษาความปลอดภัยให้กับตัวเราเองและคนรอบข้างที่อยู่กับเราตามท้องถนนเลยก็ว่าได้ค่ะ

Comments are closed.