มาตรฐานและความหมายของการตรวดน้ำ

เกณฑ์ในการตรึกตรองกำหนดหลักเกณฑ์คุณลักษณะน้ำนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากมาย พร้อมด้วยเป็นสิ่งที่จงให้นัยเช่นเดียวกัน ค่าหลักเกณฑ์คุณลักษณะน้ำที่ได้ทำขึ้น มีระเบียบรายละเอียดปลีกย่อยที่สำคัญคือ สภาพการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักของประเทศพร้อมทั้งแนวโน้มของคุณลักษณะน้ำที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการปรับปรุงด้านต่าง ๆ วันข้างหน้า รวมถึงความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้กำไรในกิจกรรมแต่ละชนิดในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นมีการใช้ผลกำไรหลายด้านโดยได้มีการนึกถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็นสำคัญ เช่นนี้ ลำดับชั้นเกณฑ์จะไม่ขัดแย้งแก่การใช้ประโยชน์หลายด้านด้วยกัน นึกถึงอนามัยพร้อมกับความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์พร้อมทั้งสัตว์น้ำโดยมาก ความเห็นพึงใจในการตกลงสถานภาพคุณลักษณะน้ำในแนวต่าง ๆ ของประชาชนในสถานที่บริเวณที่ลุ่มหลักพร้อมด้วยของประชาชนโดยมาก ถึงกระนั้นก็ตาม ในการปฏิรูปค่ากฏเกณฑ์การตรวจน้ำข้างหน้านั้นต้องจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของระดับการลงทุนและวิสัยที่เป็นไปทางเศรษฐกิจในทำเลที่ตั้งบริเวณที่ลุ่ม ที่อยู่ในผังคืบหน้าตลอดจนความน่าจะเป็นในเทคโนโลยีในการเยียวยามูลฝอยและมลสารจากต้นกำเนิดของเสีย ซึ่งยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจพร้อมด้วย สังคมด้วย เพื่อให้เป็นลู่ทางการเยียวยาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่คงสภาพดีพร้อมกับเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และปรับปรุงคุณลักษณะน้ำในแหล่งน้ำที่เสื่อมถอย ไม่ใช่หรือมีความโน้มเอียงของการชำรุดทรุดโทรมภายภาคหน้าให้มีระดับที่บรรเทา พร้อมกับเป็นการกระเกรียมการก่อนสถานภาพน้ำจะเน่าเกินความแก้ไขปกป้อง

Comments are closed.