ห้องดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Calibration)

Calibration เป็นขบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สร้างความเด็ดเดี่ยวว่าอุปกรณ์วัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณลักษณะและเกณฑ์เผง พอดีแก่การนำไปใช้งานในวิธีการผลิต เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปท้ายที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้อย่างมีความสามารถตามมาตรฐานที่โรงงานกะเกณฑ์ เพราะว่าการสอบเทียบอุปกรณ์วัด (Calibration) คือการเปรียบเทียบค่าของอุปกรณ์วัดของโรงงาน กับค่าเกณฑ์ของห้องทดลองสอบเทียบที่อาจสอบกลับได้สู่หลักเกณฑ์แห่งชาติ ไม่ก็เกณฑ์ระหว่างประชาชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องกล่าวค่าความไม่เที่ยงของการวัด ด้วยเสมอ ในปัจจุบันนี้ ทุกมาตรฐานสากล จะมีกำหนดกฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น

การสอบเทียบอุปกรณ์วัด (Calibration) ของห้องทดลองสอบเทียบ TIC มีกฏเกณฑ์เช่นนี้ ได้การรับประกันหลักเกณฑ์สากล มีวัสดุอุปกรณ์กฏเกณฑ์จากทวีปยุโรปและสหรัฐฯ สามารถสอบกลับถึงเกณฑ์นานาประเทศ  เจ้าหน้าที่ที่กระทำการสอบเทียบมีความถนัด ความช่ำชองและความเป็นมาการอบรมอย่างครบถ้วน ดำเนินต่อไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ตามกฏเกณฑ์ ค้ำประกันช่วงเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งค้ำประกันการสอบเทียบ บริการรับ – ส่งวัสดุอุปกรณ์วัดของท่านฟรี บริการแจ้งเตือนผู้บริโภคเมื่อครบรอบการสอบเทียบ มีบริการทำสัญญาว่าจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน ไม่ก็ ต่อปี โดยมีส่วนลดเยี่ยม มีบริการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์วัดพร้อมด้วยบังคับการทางอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะว่าในเรื่องที่สั่งซื้อหาผลิตภัณฑ์พร้อมบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 % รับขอคำแนะนำคำถามด้วยว่างานสอบเทียบ โดยทีมพนักงานที่มีความชำนาญ

เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวัด อยู่เหนือเครือข่ายการให้บริการ ห้องทดลองยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องปฏิบัติการอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งวัสดุอุปกรณ์ทั้งมวล

Comments are closed.