เหตุเกิดจากสนามเด็กเล่นต้องคำนึงความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนกัน

การจัดสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีความสำคัญเพราะหากเกิดอันตรายกับเด็กจะทำให้พ่อแม่หรือคนที่ดูแลมีความรู้สึกเป็นห่วง แต่หากเราดูแลสนามเด็กเล่นตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นก็จะปลอดภัยต่อเด็กและไม่ต้องมีใครมาเป็นห่วงหรือกลัวอันตรายต่างๆ

Jpeg

ซึ่งในแต่ละปี แผนกฉุกเฉินในโรงพยาลต้องรับผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นจำนวนมากโดยสาเหตุมาจากอุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น โดยจะพบว่า มีทั้งอุบัติเหตุชนิดไม่ร้ายแรง จะเกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นสาธารณะและในโรงเรียน เรื่องของการบาดเจ็บในสนามเด็กเล่นเกิดจากการตกจากที่สูง หรือเป็นไปได้ที่อุบัติเหตุในสนามเด็กเล่นเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง อย่างพวกกระดูกร้าวหรือแตกสมองกระทบ กระเทือน และข้อเคลื่อน รวมไปถึงเรื่องของการเสียชีวิตอันเกิดจากสนามเด็กเล่น โดยอาจจะเกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นที่บ้านโดยมีสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในสนามเล่น คือ การที่เสื้อผ้าและเชือกผูกรองเท้าเกี่ยวหรือพันกับเครื่องเล่น

จากการที่ดูแลแล้วอันตรายล้วนจะเกิดขึ้นได้ เพราะรอบตัวเด็กล้วนแล้วแต่มีอันตราย ต่อให้เราดูแลป้องกันไว้มากแค่ไหน แต่มักจะมีเหตุเกิดขึ้นเสมอ เลยอยากจะแนำนสนามเด็กเล่นอุปกรณ์เด็กเล่นที่จะถูกเซฟตี้ไว้ happycitythailand.com เลยที่จะคุ้มกันเด็กได้ด้วยการทำเครื่องเล่นจากวัสดุอย่างดีและคำนึงความปลอดภัยไว้เป็นที่หนึ่ง

Comments are closed.